Besin Döngüsü

 Tabiatdaki her şey hassas bir dengeyle birbirine bağlıdır. Bir bitki veya hayvan bir anda bir diğerinin yiyeceği oluverir; böylece, hiçbirşey boşa gitmemiş olur. insanlar, beslenme veya üretim için doğadan çok fazla şey alarak yada çevreyi kirleterek bu dengeyi bozabilirler.

Güneş Nasıl Enerji Sağlar?

Bitkiler besinlerini üretmek için güneş ışığına gereksinim duyarlar. Güneşten elde edilen enerjinin kullanıldığı bu sürece fotosentez denir. Bitkilerde otobur ( ot yiyen) canlılara besin olarak güneşden aldıkları bu enerjiyi aktarırlar. Bu canlılar da diğerlerince yenir ve zincir böyle ilerler. Bu zincire 'besin zinciri' diyoruz.

Besin Zinciri Nedir?

Çoğu canlı birkaç çeşit besin tüketir. Bu canlıların neyle beslendikleri çevredeki canlıları da etkiler. Bilim adamları bu karşılıklı beslenme ilişkisine 'besin ağı ' adını takmışlar . Buradaki resimde, herhangi bir ormanda rastlayabileceğiniz türden bir besin ağının şemasını görüyorsunuz. Bütün besin ağlarında, en altta milyonlarca otobur hayvana rastlanırken , en üstte ancak birkaç canlı grubu görülebilir. Bu şemaya bakarak, tarlakuşunun baykuşa göre daha çok besin seçeneği olduğunu , tavşanın ise kendini tilkiden sakınması gerektiğini görebiliyoruz. Ayrıca, ormandaki tırtıl sayısının şahin sayısından çok daha fazla olması gerektiğini tahmin etmek güç değil. Tabii ki bu çok basitleştirilmiş bir besin ağı şemasıdır . Gerçekte besin ağları daha karmaşıktır. Örneğin bir canlı türü birden cok canlı türüne av olabilir yada birden çok türü avlayabilir.
+3