Mirâc Kandili

mescidi aksa 
Hicretten bir yıl önce, Receb ayının 27'sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye Mirac denir. Resulullah "aleyhisselam", miraca, ruh ve bedeni ile uyanık bir halde çıktı. Mirac gecesinde O'na nice ilahi hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz bu gecede farz kılındı. Mirac'dan önce, yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Mirac gecesi, akşam namazı 3 rekat, öteki namazlar 2 rekat farz oldu. Medine-i Münevvere'de ikinci emirle sabah ve akşamdan başkası 4 rekate çıkarıldı. Hicretin 4. yılında bunlar, misafir için, yine 2'ye indirildi. Ezan okumak da hicretten önce Mekke'de, Mirac Gecesi başladı. Hicretin 1. senesinde, namaz vakitlerini bildirmek için emrolundu. ayrıca Bekara suresinin son iki ayet-i kerimesi ihsan edildi. Mirac; Kur'an-ı kerimde, İsra ve Necm suresi ile bazı hadis-i şeriflerde bildirilmektedir.

İslam alimleri buyurdu ki: "Mirac ruh ve ceset ile birlikte oldu. ayet-i kerime ile sabit olduğundan, Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere, bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur."

Resulullah "sallallahü aleyhi ve sellem", Mirac'da Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsi, arş ve Ruh alemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak allahü tealayı gördü. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs'e ve oradan da Mekke-i Mükerreme'ye geldi.

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir
 
Mîrac namazdır.
 
Îmân inanmaktır.
 
Peygamber efendimiz, Ümmihânî'ye mîracı söyleyince, "aman bunu kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer" dedi. Peygamber efendimiz de "O halde anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın" buyurdu.
 
Akıl durdu, zaman durdu, herşey durdu... Îmân başladı. Mirac'da çok hikmetler vardır...
 
Peygamber efendimiz hiç yalan söylememiştir.
 
Derler ki; "Cenneti Cehennemi gidip gören var mı?"!
 
- Var!
 
- Kim var!
 
- Hayatında hiç yalan söylememiş olan Hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) var!
 
1400 senedir devam eden başka bir olay yoktur... işte mîrac 1400 senedir devam ediyor.
 
Her mübarek gece kıymetlidir. Fakat Mi'rac gecesinin ayrı bir hususiyeti vardır. Mi'rac gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir.
 
Peygamber efendimiz bir ay Taif'te islamiyeti anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar...
 
Üzüntülü bir şekilde dönerlerken, bir bağ kenarında oturup biraz istirahat ettiler. Addas adındaki, oradaki bağın bekcisi üzüm getirdi, peygamber efendimiz "bismillahirrahmanirrahim" deyince, Addas şaşırdı, "bu sözü buralarda hiç duymadım" dedi. Peygamber efendimiz "sen nerelisin?" diye sorunca "Nineveliyim" dedi. "Kardeşim Yunus'un memleketindensin, o da benim gibi peygamberdi" buyurdu. Addas, "Yunus'u buralarda kimse bilmez, bu güzel yüzün, bu güzel sözlerin sahibi asla yalancı olamaz" dedi ve iman etti, "ben de sizinle gelmek istiyorum" dedi. Peygamber efendimiz ona "şimdi sen burada kal, yakında ismimi her yerde işitirsin, o zaman bana gel" buyurdu. Bir ay kimse inanmadı, yolda dönerken bir kişi iman etti... Gece Ebu Talip mahallesinde amcasının kızının evine geldi, "Aç, amcan oğlu Muhammedim" buyurunca, Ümmü Hani, "Haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok" dedi. Peygamber efendimiz, "yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter" buyurdu...
 
Allahü teala Cebrail aleyhisselama, "Habibim bu halde yine bana yalvarıyor, çok üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git habibimi bana getir" buyurdu...
 
Evvela Mescid-i Aksa'ya geldiler. Bütün peygamberlere imam oldu. (Tabi o zamanki Mescid-i Aksa şimdiki yer değil, alt katında bir yerdi, kıble de şimdiki gibi değildi. Mescid-i Aksa en kıymetli üç yerden biridir).
 
Peygamber efendimiz gitti, Allahü tealayı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde gördü... "Ya Rabbî, ümmetime de bunu isterim" dedi... İşte namaz bize mirac olarak verildi.
 
Namaz Mirac'tır... Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti.

+4