Namazın Vacip, Sünnet ve Mekruhları Yazdır
Pazar, 11 Şubat 2007
Namazın Vacipleri

Namazın vaciplerinden birini bilerek yapmamak namazı bozmaz. Fakat günah olur. Unutarak yapmayan secde-i sehv yapar. Namazın vacipleri şunlardır:

1- Fatiha sûresini okumak,

2- Fatihadan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet okumak,

3- Fatihadan sonra okunan sûreyi, farzların birinci ve ikinci rek'atlerinde, sünnetlerin her rek'atinde okumak,

4- Fatihayı, sûreden önce okumak.

5- Secdeleri birbiri ardınca yapmak.

6-Fâtihayı, farzların ilk iki rek'atinde ve sünnetlerin her rek'atinde bir kere okumak.

7- İkinci rek'atte oturmak,

8- İkinci rek'atte teşehhütten fazla oturmamak.

9- Secdede burnu alnı ile beraber yere koymak

10- Son rek'atte otururken (Ettehıyyâtü...) okumak,

11- Namazda ta'dil-i erkana riayet etmek,

12- Namaz sonunda (Esselâmü...) demek,

13- Vitir namazının üçüncü rek'atının sonunda kunut duası okumak,

14- Bayram namazlarında tekbir getirmek,

15- İmâmın sabah, Cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rek'atinde yüksek sesle okuması,

16- İmamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rek'atlerinde sessiz okuması,

Kur'ân-ı kerîm'i mushafdaki sıra ile okumak, her zaman vaciptir.

Namazın Sünnetleri

Farz ve vacip olan işlerden başka olarak, namazda Peygamberimizin yaptıklarına, okuduklarına da aynen uymak namazın sevabını arttırır. Sünnetlerden bazıları şunlardır:

1- Namazda elleri kulağa kaldırmak,

2- El ayasını kıbleye çevirmek,

3- Tekbir aldıktan sonra, el bağlamak,

4- Sağ eli sol elinin üzerine koymak,

5- Erkeğin ellerini göbeğinden aşağıya koyması, kadının göğsüne koyması,

6- Tekbirden sonra, «Sübhâneke» okumak,

7- İmâmın ve yalnız kılanın «Eûzü» okuması,

8- Besmele okumak,

9- Rükû'da üç kere «Sübhâne rabbiyel-azîm» demek,

10-   Secdede   üç  defa  «Sübhâne  rabbiyel-a'lâ» demek,

11- Son oturuşta «salevât» duasını okumak,

12- Selâm verirken iki yanına bakmak,

13- Rükû'dan kalkarken imâmın ve yalnız kılanın «Semiallahü limen hamideh» demesi,

14- Rükû'dan kalkınca «Rabbena lekel hamd» demek.

Namazın Mekruhları

Namaz içindeki vâcibleri, müekked ve gayri müekked sünnetleri yapmamak mekruhtur. Namazın sevabını giderir. Mekruhlardan bazıları şunlardır:

1- Elbiseyi giymeyip, omuzlarına alarak kılmak,

2- Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalarını kaldırmak,

3- Gömleğin,entarinin etekleri, kolları sığalı olarak namaza durmak,

4- İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile kılmak,

5- Başı, kolları, ayakları açık namaz kılmak,

6- Başını yüzünü etrafa çevirmek, gözleri ile etrafa bakmak,

7- Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve yel zorlarken namaza durmak,

8- Resim bulunan yerde namaz kılmak,

9- Ağızda okumağa mâni olmıyacak bir şey bulundurmak. Mâni olursa namaz bozulur.

10- Namazdan sonra elini böğrüne koyarak, cemâat ile selâmlaşmak,

11- İmâmın yalnız başına cemâatten yarım metre aşağıda veya yukarda durması.

12- Öndeki safta yer varken arkadaki safta durmak.

13- İnsanın yüzüne karşı kılmak. Sırtı dönük olursa zararı olmaz.
 
< Önceki   Sonraki >