acquisto viagra
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hpjoomla2/cocukpinari.com/includes/sef.php on line 370
ocuk Pnar
 
Gnahlara Piman Olmak - Tvbe Yazdr
aramba, 14 ubat 2007
ImageTövbe, bütün kötülükleri terk edip, güzele, iyiye ve doruya yönelmek demektir. stifar ise, günahn çirkinliini görüp ondan yüz çevirdikten sonra balanmay dilemektir. Yapt günahlara piman olmak, tövbe etmek herkese farzdr. Hadîs-i erifte (Pimanlk tövbedir) diye buyurulmutur. Kötü yollarda akn akn dolaan kimsenin hak yola girmesi tövbedir. Tövbe, yaplan günaha kalben pimanlk duymak, dil ile istifar etmek ve bir daha ayn günaha dönmekten korkmaktr.

Yaplan günah Allahü teâlâ ile kendi arasnda ise, Cenâb- Haktan utanp af dilemelidir. Farzlardan birisini terk ettiyse tövbe ile birlikte o farz da yapmak lâzmdr. Günahta kul hakk da varsa, tövbe için kul hakkn hemen ödemek, onunla helâllamak, ona iyilik ve dua etmek de lâzmdr. Hadîs-i eriflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, bir günah iler, sonra piman olursa, bu pimanl, günahna keffaret olur. Yani affna sebep olur.)

(Günah olan kimse, tövbe ve istifar eder, sonra bu günah tekrar yapar, sonra yine tövbe ve istifar eder, üçüncüyü yine yapar ve tövbe ederse, dördüncü olarak yapnca büyük günah yazlr.)

(Bir zerrecik (yani çok az) bir günahtan kaçnmak, bütün cin ve insanlarn ibâdetleri toplamndan daha iyidir.)


Yine hadîs-i erifte, ileride tövbe ederim diyerek tövbeyi geciktirenlerin ziyan ettii bildirilmitir.

Hiç bir günah küçük görmemelidir. Günahlarn hepsi Allahü teâlânn emrini yapmamak olduundan büyük, fakat bazsna göre küçük görünür. Bir küçük günah yapmamak, bütün cihann nafile ibâdetinden daha sevaptr. Çünkü nafile ibâdet yapmak farz deildir. Günahlardan kaçnmak ise herkese farzdr.

artlarna uygun yaplan tövbe muhakkak kabul edilir. Tövbenin kabul edileceinde üphe edilmemelidir. Tövbenin artlarna uygun olup olmadnda üphe edilmelidir. Tövbesi kabul edilen kimse, hiç günah ilememi gibi olur.

Bir kimsenin tövbesinin kabul edildiinin alâmeti öyledir:

1- Dilini fuzuli sözlerden alkor. Su-i zandan, gybetten ve bütün günahlardan kaçar.

2- Kötü arkadalar terk eder, iyilerle, salihlerle beraber olmak için can atar.

3- Daima güler yüzlü olur, herkesle iyi geçinir. nsanlardan gelen skntlara göüs gerer.

4- Kimsenin aybn görmez. Hep kendi ayplarn düünür.

' 5- Her an ölüme hazr vaziyettedir.

Sevgili Peygamberimiz (Öyle kimseler bulunur ki, günah sebebiyle Cennete girer) buyurunca, nasl olur diye sual ettiklerinde öyle buyurdu:

(Bir günah iler ve tövbe eder. Cennete girinceye kadar o günahn unutmaz. eytan keke onu günaha sokmasaydm der.)

Bu hadîs-i erifi düünerek günah ilememelidir.

Göe ulaacak kadar günah olsa da, tövbe ile affolaca hadîs-i erifle bildirilmitir. Bu bakmdan Allahü teâlânn rahmetinden asla ümit kesmemelidir. Buna karlk Allahü teâlânn azabndan ve gazabndan da emin olmamaldr. Ehemmiyet verilmeden ilenen bir günah sebebiyle iddetli azaba duçar olunabilir. Bilerek veya bilmeyerek yaplan bütün günahlara muhakkak tövbe etmelidir. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allahü teâlâ intikam alabilir. Çünkü, Aflahü teâlânn gazab günahlar içinde sakldr. Yüzbin sene ibâdet eden, makbul bir kulunu, bir günah için sonsuz olarak reddedebilir ve hiçbir eyden çekinmez.
 
< nceki   Sonraki >