comprar levitra
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hpjoomla2/cocukpinari.com/includes/sef.php on line 370
ocuk Pnar
 
Vcudumuzun ats : skelet Yazdr
Pazar, 14 Ekim 2007
Alm. Skelett (n), Fr. Squelette (m), ng. Skeleton. nsanlarn ve hayvanlarn çatsn,Image duruunu, destek yapsn meydana getiren temel sistem. Kaslarn tutunduu, iç organlarn muhâfaza edildii organik yap. skelet; kirec seklinde kalsiyum, silis, kkrdak veya kemikten meydana gelebilir. Hareketli veya haraketsiz olabilir.
skelet iki çeittir: Ya vücûdun bütün organlarn dtan saran bir örtü eklindedir ve d iskelet adn alr veya bütün omurgallarda olduu gibi iç iskelettir. Bâz omurgaszlarda da iç iskelet bulunur. Omurgaszlarda iskelet: Omurgasz hayvanlarn iskeletleri deiiktir. Tek hücreli hayvanlarn salgladklar kalsiyum veya silika iskeletlerini meydana getirir. Süngerlerde bu, iplikçiler eklindedir. ImageYumuakça, eklembacakl ve böceklerde ise bir kaç katl kütükilden hâsl olan kabuk iskeleti meydana getirir. Bu kabuk çok sert olmasna ramen eklemler sebebiyle hayvann hareketine izin verir. Omurgallarda iskelet: Omurgallarn iskeletleri birbirine benzer. Hyalin kkrdaktan meydana gelen bâz balk iskeletleri dnda bütün omurgal iskeletleri esas olarak kemikten ibârettir. Kkrdak ise genelde eklem yüzlerinde bulunur. skelet ba, omurga, göüs kafesi, kol ve bacaklardan meydana gelir. Ancak omur yaps ve says; kaburga says ve tam ekli; göüs kemiinin ebat, ekil ve yaps ile uzuvlarn yaps, tutunu özellikleri hayvandan hayvana farkllk gösterir.
nsan iskeleti: Hareket sisteminin kemik ve eklemlerden meydana gelen parçasdr. Vücudu dengede ve belli pozisyonda tutarak, kas sistemi ile berâber hareketi salar. Birden çok kemik birleerek eklemleri meydana getirir. Kemik ve eklem, hareketin pasif unsurlardr. Aktif unsuru ise kaslardr. Kemiklerin uzun, ksa, yass, ekilsiz, haval ve süs kemikleri gibi tipleri vardr. Uzun kemikler bir gövde ve iki uçtan ibârettir. Gövdeye diafiz, uçlara da epifiz denir. Diafizle epifiz arasnda metafiz bulunur. Epifiz ile metafiz arasnda da kemiin uzunlamasna büyümesini salayan büyüme hatt vardr. Vücudun büyümesinden bu sorumludur. Bu çizgi bülu çanda kapanr ve büyüme durur. Bâz durumlarda erken kapanr ve boy ksa kalr. Bu çizgi kapanmadan önce ar büyüme hormonu salglanrsa devlik (Bkz. Jigantizm) meydana gelir. Kemik geliiminin safhalarna göre kemik ya hesaplanabilir. Röntgen filmleri çekilerek belli tablolarla karlatrlr. Hastalklar, ilâçlar ve beslenme durumu büyümeyi etkiler ve kemik ya ile takvim yann farkl olmasna yol açar. Bundan faydalanarak; çekilen kemik filmleri ile büyüme ve gelimenin normal olup olmad tâkip edilebilir. Kemiklerin birbirleri ile birletiklerinde meydana gelen ekil bize birçok bilgiler verebilir. Bulunan bir iskeletin boyu, cinsiyeti, hattâ hangi rktan olduu örenilebilir. Buna benzer özellikler adlî tpta da yardmcdr.
nsan vücûdu 206 veya ba kemiklerinin de saylmasyla 213 kemikten meydanaImage gelir. Doumda 270 kemik vardr. Bülu çandan sonra erikindeki sayya iner. nsan iskeleti de; ba, omurga, göüs kafesi ve uzuvlardan meydana gelir. Bata 22 kemik vardr. Bunlardan 8’i aln kemii, 2 akak kemii; kanats, kalbursu ve iki art kafa, kafatasn meydana getirir. 14 kemik ise yüz kemikleridir. Kafatas esas olarak beyni korur, yüz kemikleri de yüzün eklini ve hareketlerini temin eder. Omurga vücudun ana destek yapsdr. Omurilii muhâfaza eder. Yukarda kafa ile oynar eklem, aada leen kemikleri ile oynamaz eklem yapar. 33 omurdan meydana gelir. Bunlarn üst 24’ü hareket edebilir. Bu omurlarn arasnda ve 24 ile 25’inci omur arasnda yuvarlak, lâstik kvamnda bir madde bulunur. Buna omurlar aras disk denir ve harekete bu izin verir. Üst 24 omurun 7’si boyun, 12’si göüs, 5’i bel omurudur. Göüs omurlarna yanda kaburgalar balanr. Son 9 omur kuyruk sokumu kemiini meydana getirir. Bunlardan ilk 5’i birleerek üçgenimsi bir kemik meydana getirir. Buna sakrum (sar kemii), bu omurlara da sakral omurlar denir. Son 4 (bâzan 5) omur gene birleerek tek bir ufak kemik meydana getirirler. Buna da koksiks (kuyruk sokumu kemii) denir. Göüs kafesi; önde göüs kemii (îmân tahtas), yanlarda kaburgalar ve arkada göüs omurlarndan meydana gelir. Göüs kemii(sternum), yass uzun bir kemiktir. Kaburgalar göüs iskeletinin büyük ksmn yapan esnek, yay eklinde kemiklerdir. Göüs kemii ile eklem yapan uçlar 3-5 cm kkrdaktr. Kaburgalar 12 çifttir. lk 7’si önde, göüs kemii arkada göüs omurlar ile birleir. 8, 9 ve 10. kaburgalarn kkrdak ksmlar 7. kaburgann kkrdana uzanr. 11 ve 12. kaburgalar ise yalnzca arkada omurlarla eklem yapar, önde karnboluuna uzanr. Göüs kafesi esas olarak akcierler ve kalbi korur. ImageAyrca nefes ve yemek borular ile büyük damarlarda göüs kafesindedir. Kaburgalarn teneffüste de rolleri vardr. Kaburgalara yapan kaslar kaslnca akcierler havayla dolar. Üst uzuvlar kürek kemii, köprücük kemii, kol kemii, ön kol kemikleri ve el kemiklerinden meydana gelir. Kürek kemii büyük yass ve üçgene benzer bir kemiktir. Omuzun arkasn yapar. Köprücük kemii uzun, eri kalem gibi bir kemik olup, omuzun önünü yapar. Kol kemii yukarda kürek kemii, aada dirsek kemii ile eklem yapan uzun bir kemiktir. Dirsek kemii dirsek ekleminin büyük bir ksmn meydana getiren ve kolun küçük parmak tarafnda uzanan ön kol kemiidir (ulna). Bilee doru incelir. Öbür ön kolImage kemii(radius) ise kolun baparmak kenarnda uzanr ve bilee doru kalnlar. El kemikleri; 8 bilek kemii, 5 tarak kemii ve baparmakta 2, dierlerinde 3 olmak üzere 14 parmak kemiidir. Alt uzuvlar, leen kemikleri, uyluk kemii, bacak kemikleri, diz kapa kemii ve ayak kemiklerinden meydana gelir. Leen kemii; aa karn organlarn tayan tas eklinde bir kemiktir. Uyluk kemii vücudun en uzun ve en güçlü kemiidir. Yukarda leenin bir ksm ile eklem yapar. Alt ucu ise iki bacak kemiinden büyük olan (kaval kemii) ile eklem yapar. Bu eklemin ucunda düz, yass, ksmen yuvarlak bir kemik bulunur. Bu kemiin dizkapa(patella) kemiidir. Bacak kemiklerinden kaln ve önde olan kaval kemiidir (tibia). Öbürü baldr kemii (fibula) adn alr. Ayak iskeleti ele benzer. Ancak bilek kemii 7 tânedir. 5 tarak kemii ve 14 parmak kemii vardr.
 
< nceki   Sonraki >
comprar cialis generico