Yerküre İçini Boşaltıyor

Yerküre İçini Boşaltıyor

Yanardağlar nasıl oluşur?.. 

 
Yerkabuğunun hemen altında "magma" denilen bir tabaka bulunur. Ergimiş kayaların ve gazların oluşturduğu magma, bir demiri bile saniyeden çok az kısa sürede eritebilecek ısıdadır. Yerkabuğunun hareketleri, magmayı da etkiler.
Dalgalanan magma, yer yer yüksek basıç oluşturur. Bu basınçla magma yer kabunun zayıf bölgelerinden yeryüzüne çıkmaya çalışır. Bulduğu çatlaklardan fışkırır ve buna "volkanik püskürme denilir. Yeryüzüne çıkan sıvı magmaya "lav" denir. Lavla birlikte buhar, toz ve küllerde yeryüzüne savrulur. basıncın şiddetine göre çok yükseklere çıkabilirler. Lavın soğuyup katılaşmasıyla volkanik kayalar oluşur.
***


yanardag
Yanardağların yararları.. 

Yanardağların püskürttüğü kaylara "magmatik kayaçlar" denir. Bunların çoğunda elmas, altın, ve bakır gibi değerli madenler bulunur. Sürekli volkanik tehlikenin olduğu yerlerde nüfus kalabalıktır."İnsanlar tehlikeye bu kadar meraklı mı?" dediğiniz duyuluyor sanki. Yanardağ yamaçlarında verimli topraklar olduğundan; çiftiler buralara yerleşmeyi seçerler.
***


yanardaglar
Uff...Çok sıcak!

Volkanik hareketlerin yaşandığı yerlerin derinliklerindeki kayaçlar çok sıcaktır.Böylece yeraltı suları da kayaçların etkisiyle ısınır. Yeryüzüne çıkan su, basınçtan ötürü fışkırıyor ve buhar çıkarıyorsa "gayzer" olarak adlandırılırlar. Kızgın su kaynaklarına kaplıca ya da ılıca denilir. kaplıcalardaki sıcak su, yerin drinliklerinden pek çok faydalı minerali de beraberinde taşır. Bu nedenler kaplıcalardan, şifa kaynakları olarak yararlanılır.
***


lav
Amma şiddetli püskürdü..

Her yanardağın püskürme şiddeti aynı değildir. Bu yüzden olsa gerek şekilleride farklıdır. Bazı lavlar akışkanken, bazıları ağdalı ve zor akan türdendir. ağdalı lavlar, koyu ve yapışkan olduklarından yüzeye çıkar çıkmaz soğurlar. Koni şeklinde dik yamaçlar oluşturular. Akışkan lavlar, kilometrelerce uzağa yayılabilirler. Volkan ağzına birikmediklerinden dik bir koni oluşturmazlar. Daha yayvan, kalkan biçimli yanardağ oluşur.
***
 

sonmus_yanardag
 Bu yanardağ uykuya dalalı çok oldu..

Kimi yanardağlar kısa aralıklarla patladıklarından "canlı yanardağ" denir. Volkanik püskürmelerin uzun aralıklarla yaşandığı yanardağlar "uyuyan yanardağ" diye adlandırılır. Ölü yada sönmüş bir yanardağsa, bir daha hiç hiç patlamayacak yanardağdır.
***


yanardag
 Denizin dibi daha hareketli.. 
 
Yer kabuğunun en ince yerleri deniz tabanlarıdır. Deniz dibinde sık sık volkanik patlama gerçekleşir. Okyanusdaki minik adalarda çoğu, gerçekte üst bölümü su yüzeyinde kalmış yanardağdır.
***
 
 
+3